Місія

Ми є надійним фінансовим партнером для наших клієнтів і привабливим роботодавцем для наших Працівників.

Завдяки спеціалізації і концентрації ресурсів хочемо досягти і підтримувати довгострокову стабільність нашого бізнесу, забезпечуючи тим самим рентабельність інвестицій наших Акціонерів.

Бачення Банку

Ефективний і безпечний Банк, що забезпечує ріст вартості для акціонерів.

Цінності Банку

 • Надійність.
 • Задоволеність клієнта.
 • Постійне вдосконалення.
 • Підприємливість.

Стратегія

Будемо банком, який керуючись істотними потребами своїх Клієнтів пропонує їм сучасні фінансові рішення.

Використовуючи переваги професійності працівників і всебічної підтримки потужного Акціонера, найбільшого банку Польщі, зосередимо увагу на обслуговуванні роздрібних клієнтів та підприємств малого і середнього бізнесу.

Нашою метою є місце в ТОП-7 банків у роздрібному кредитуванні, забезпечення цільового рівня віддачі на капітал та підтримка темпів зростання, які вдвічі вищі за середні у банківському секторі.

Ми розраховуємо на довгострокову співпрацю і взаємну лояльність у відносинах з Клієнтами і Працівниками.

Кодекс етики

Перед Вами — Кодекс корпоративної етики АТ «КРЕДОБАНК».

Кодекс — це документ, який закріплює перелік внутрішніх принципів та стандартів, що визначають етичні норми ведення бізнесу і правила корпоративної поведінки Працівників.

Ми у КРЕДОБАНКу надаємо особливе значення порядності та щирості наших співробітників. Ми прагнемо бути відомі як Банк, який завжди виконує свої зобов’язання, ставиться з повагою до працівників та клієнтів, є відкритим і послідовним. Щирість відіграє вирішальну роль у нашій діяльності та є основою наших відносин з клієнтами, партнерами, державою та акціонерами.

Наш Кодекс корпоративної етики визначає етичні стандарти для усіх Працівників КРЕДОБАНКу. Цей документ також висвітлює очікування щодо прийняття рішень на всіх рівнях нашого Банку. Від кожного з нас вимагається розуміння та дотримання згаданих у Кодексі стандартів, аби уникати порушень етичного характеру. Прихильність до стандартів Кодексу корпоративної етики передбачає не тільки знання його вимог, але й щоденне застосування в практичній роботі.

Сьогодення

АТ "КРЕДОБАНК" віднесений до групи "Банки іноземних банківських груп" за класифікацією Національного банку України. Регіональна мережа АТ "КРЕДОБАНК" нараховує 86 відділення й охоплює більшість областей України. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 271 власних банкоматів. Клієнтами Банку є майже 55 тис. юридичних осіб та підприємців та 525 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.  

Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.  

АТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.

Основні показники АТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.04.2019 р.:

16 820,6
млн.грн
Чисті активи
10 916,0
млн.грн
Кредитний портфель (брутто)
6 040,6
млн.грн
Кошти фізичних осіб
6 078,7
млн.грн
Кошти юридичних осіб
2 248,8
млн.грн
Статутний капітал
120, 7
млн.грн
Прибуток

Згідно рейтингу Національного банку України станом на 01.04.2019р. АТ «КРЕДОБАНК» займає:

16 місцеза величиною активів12 місцеза обсягом кредитів наданих фізичним особам13 місцеза обсягом коштів фізичних осіб14 місцеза обсягом коштів юридичних осіб16 місцеза величиною статутного капіталу12 місцеза величиною прибутку 

АТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р. № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:

 1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
 3. розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:

 1. неторговельні операції з валютними цінностями;
 2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками;
 3. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 
 4. ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 5. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 6. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 7. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 8. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 9. торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках.

ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:

 1. брокерську діяльність;
 2. дилерську діяльність;
 3. андерайтинг;
 4. депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:

 1. інвестицій;
 2. випуску власних цінних паперів;
 3. зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
 4. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
 5. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

АТ «КРЕДОБАНК» — член Незалежної асоціації банків України, Асоціації банків Львівщини, Європейської  Бізнес Асоціації, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації  Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Більше про історію та розвиток КРЕДОБАНКу можна дізнатися переглянувши наступну презентацію.

Акціонер банку

PKO Bank Polskі SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna) – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів. PKO Bank Polskі SA належить 100% акцій  АТ «КРЕДОБАНК» і він є єдиним акціонером Банку.   

PKO Bank Polskі SA – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів. 

PKO Bank Polskі SA має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує 1 155 установ, а також 3 133 банкоматів. У системі банку зайнято більше 27 тис. працівників. 

Станом на 01 січня  2019 року PKO Bank Polskі SA обслуговує близько 7,4 млн. рахунків клієнтів та випустив майже 8,9 млн. платіжних карток. 

На сьогодні 29,43% акцій PKO Bank Polskі SA належить польській державі в особі Державного Казначейства. 

PKO Bank Polskі SA є найбільшим польським банком, що орієнтований на масове обслуговування фізичних осіб та обслуговування корпоративних клієнтів. 

У  2018 році активи групи PKO Bank Polskі SA  становили 324,3  млрд. польських злотих. Прибуток групи склав 3,7 млрд. польських злотих. 

Капітал групи PKO Bank Polskі SA  склав 39,1 млрд. злотих. Показник віддачі на капітал (RОЕ) групи PKO Bank Polskі SA за підсумками  2018 року становив 10,0%. 

Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку АТ "КРЕДОБАНК", стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках.